opiekamedyczna.info

Gabclinic.Com Centrum Medyczne Warszawa

ul. Mikołaja Kopernika 21
00-359 Warszawa
tel. 22 622 00 63

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Surdologopedia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Poradnia psychosomatyczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna szkolna

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia kardiologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Pielęgniarstwo położnicze
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia laktacyjna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Pielęgniarstwo położnicze
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia logopedyczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Surdologopedia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychogeriatryczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychosomatyczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia antynikotynowa
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności