opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "OGRODOWA"

ul. Ogrodowa 21/23
96-100 Skierniewice
tel. 46 832 11 11

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Okulistyka
 • Surdologopedia
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Choroby płuc
 • Endokrynologia
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Specjalność
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Pracownia densytometryczna
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia osteoporozy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Badania kierowców
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie stomatologiczne
 • Przedmioty protetyki stomatologicznej
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Badania laboratoryjne
 • USG

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy, Badania kierowców

Poradnia dermatologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia densytometryczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Endokrynologia
Rentgenodiagnostyka

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia stomatologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja, Periodontologia, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Rentgenodiagnostyka

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja, Periodontologia, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Rentgenodiagnostyka

Poradnia ortodontyczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne, Przedmioty protetyki stomatologicznej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia osteoporozy
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Badania laboratoryjne

Poradnia kardiologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Badania laboratoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Medycyna pracy, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Psychiatria, Urologia, Alergologia, Chirurgia onkologiczna, Choroby płuc, Diabetologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Kardiologia, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Komentarze
Polityka Prywatności