opiekamedyczna.info

Centrum Bernardyńska Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 3A
26-600 Radom
tel. 48 386 95 00

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Pediatria
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Chirurgia onkologiczna
 • Reumatologia
 • Medycyna pracy
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Choroby zakaźne
 • Hematologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Kardiologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia USG
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Inne
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Badania laboratoryjne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne

Poradnia diabetologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne

Poradnia chorób naczyń
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Pracownia USG
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Bernardyńska 3A, 26-600 Radom
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności