opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne

ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 77 24

Dziedzina medyczna
 • Choroby płuc
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortodoncja
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Periodontologia
 • Stomatologia dziecięca
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Endokrynologia
 • Reumatologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Fizjoterapia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Alergologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diabetologia
 • Medycyna paliatywna
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Nefrologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Chirurgia naczyniowa
Specjalność
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chemioterapii
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia urodynamiczna
 • Poradnia medycyny paliatywnej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt szczepień
 • Pracownia fizykoterapii
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zespół długoterminowej opieki domowej
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna pracy
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Szczepienia
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia chorób płuc
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia urologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chemioterapii
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia dermatologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia krioterapii
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Endokrynologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Diabetologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia urodynamiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Urologia
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Dermatologia i wenerologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia nefrologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Choroby wewnętrzne
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Pracownia fizykoterapii
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostała opieka ambulatoryjna

Zespół długoterminowej opieki domowej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia kinezyterapii
ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chemioterapii, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia krioterapii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia RTG, Pracownia urodynamiczna, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Zespół długoterminowej opieki domowej
Komentarze
Polityka Prywatności