opiekamedyczna.info

Centrum Multi-Medica Sp. z o.o. Leczenie Ambulatoryjne

ul. Józefa Poniatowskiego 97
05-220 Zielonka
tel. 22 786 80 75

Dziedzina medyczna
 • Otorynolaryngologia
 • Seksuologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Medycyna rodzinna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Alergologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Urologia
 • Okulistyka
 • Położnictwo i ginekologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurochirurgia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Pracownia endoskopii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia RTG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • USG
 • Szczepienia
 • Inne
 • Endoskopia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Badania laboratoryjne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia USG
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia kardiologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne

Poradnia alergologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Otorynolaryngologia
Endoskopia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Alergologia, Dermatologia i wenerologia, Urologia, Okulistyka, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Gastroenterologia, Onkologia kliniczna, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Alergologia, Dermatologia i wenerologia, Urologia, Okulistyka, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Gastroenterologia, Onkologia kliniczna, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Alergologia, Dermatologia i wenerologia, Urologia, Okulistyka, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Gastroenterologia, Onkologia kliniczna, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Alergologia, Dermatologia i wenerologia, Urologia, Okulistyka, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Gastroenterologia, Onkologia kliniczna, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia RTG
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Rentgenodiagnostyka

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia neurologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Józefa Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia kardiologiczna, Poradnia logopedyczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia endoskopii, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań
Komentarze
Polityka Prywatności