opiekamedyczna.info

Centrum Zdrowia Przychodnia Konstancin Jeziorna

ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 446 66 44, 537 022 222

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Immunologia kliniczna
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna sportowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neonatologia
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Ginekologia onkologiczna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Kardiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Nefrologia
 • Toksykologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Genetyka kliniczna
 • Onkologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Psychologia kliniczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Seksuologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia pediatryczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
 • Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia immunologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia chorób naczyń dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia toksykologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia onkologiczna dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Rehabilitacja dzienna
 • Badania laboratoryjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG

Poradnia pediatryczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Pediatria, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pediatria, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pediatria, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pediatria, Medycyna rodzinna
Szczepienia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacji neurologicznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stomatologiczne

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Choroby wewnętrzne
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Pielęgniarstwo ginekologiczne
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia toksykologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Toksykologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia genetyczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ręki
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin Jeziorna
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym dla dzieci, Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób naczyń dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia immunologiczna, Poradnia immunologiczna dla dzieci, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia laktacyjna, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia onkologiczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia proktologiczna, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia stomatologiczna, Poradnia toksykologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia wad postawy, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Szkoła rodzenia, Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej, Zespół rehabilitacji domowej
Komentarze
Polityka Prywatności