opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Marcina Kasprzaka 17 A
01-211 Warszawa
tel. 22 327 74 73

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia dziecięca
 • Położnictwo i ginekologia
 • Audiologia i foniatria
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pediatria
 • Pediatria metaboliczna
 • Gastroenterologia
 • Genetyka kliniczna
 • Kardiologia dziecięca
 • Kardiologia
 • Neurologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Neonatologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Stomatologia dziecięca
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Neurologia
 • Immunologia kliniczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Diabetologia
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Okulistyka
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia audiologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia foniatryczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia immunologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia leczenia mukowiscydozy
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja dzienna
 • Leczenie ambulatoryjne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Chirurgia ogólna, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Pediatria, Pediatria metaboliczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Gastroenterologia, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia genetyczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Kardiologia dziecięca, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Onkologia kliniczna, Chirurgia onkologiczna, Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia patologii ciąży
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo położnicze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Chirurgia onkologiczna, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Onkologia kliniczna, Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Neurologia, Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Kardiologia, Pielęgniarstwo położnicze, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Nefrologia, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja dzienna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia mukowiscydozy
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Pediatria, Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Choroby płuc, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa
Diabetologia, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Kardiologia, Kardiologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Nefrologia, Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Diabetologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia niepłodności
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna dla dzieci
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca, Dermatologia i wenerologia, Onkologia kliniczna, Okulistyka, Pediatria, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Psychologia kliniczna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Diabetologia, Gastroenterologia, Psychologia kliniczna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Neurologia, Neurologia dziecięca, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Chirurgia dziecięca, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia audiologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia foniatryczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, Poradnia immunologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia laktacyjna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia mukowiscydozy, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia logopedyczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia onkologiczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia patologii ciąży, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Punkt pobrań materiałów do badań
Komentarze
Polityka Prywatności