opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań
tel. 61 877 95 33

Dziedzina medyczna
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Kardiologia
 • Kardiochirurgia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Fizjoterapia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Okulistyka
 • Diabetologia
 • Reumatologia
 • Neurochirurgia
Specjalność
 • Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
 • Poradnia wad serca
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia reumatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Inne
 • Szczepienia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Usługi pielęgnacyjne

Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia urologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Urologia, Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Pediatria, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia stomatologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad serca
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3.. 61-285 Poznań
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
ul. Szwajcarska 3.. 61-285 Poznań
Rehabilitacja medyczna, Kardiologia, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Fizjoterapia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia proktologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Urologia, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia okulistyczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Inne

Poradnia diabetologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Okulistyka, Reumatologia, Medycyna rodzinna, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Urologia, Kardiochirurgia, Neurochirurgia, Dermatologia i wenerologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Usługi pielęgnacyjne, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska

Poradnia reumatologiczna
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności