opiekamedyczna.info

Szpital

ul. Prof. Antoniego Gębali 6.
20-093 Lublin
tel. 81 718 51 01

Dziedzina medyczna
 • Audiologia i foniatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pediatria
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Transplantologia kliniczna
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neonatologia
 • Choroby płuc dzieci
 • Reumatologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Alergologia
 • Nefrologia dziecięca
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Toksykologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Pracownia badań słuchu
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
 • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
 • Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział chorób płuc dla dzieci
 • Oddział endokrynologiczny dla dzieci
 • Oddział niemowlęcy
 • Oddział kardiologiczny dla dzieci
 • Oddział neurologiczny dla dzieci
 • Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
 • Oddział alergologiczny dla dzieci
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
 • Stacja dializ dla dzieci
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
 • Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
 • Oddział nefrologiczny dla dzieci
 • Izba przyjęć szpitala dla dzieci
 • Blok operacyjny dla dzieci
 • Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych dla dzieci
 • Pracownia densytometryczna dla dzieci
 • Pracownia endoskopii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Pozostałe
 • Rehabilitacja dzienna
 • Usługi w zakresie dializowania
 • Rentgenodiagnostyka
 • Endoskopia
 • Produkty lecznicze

Pracownia badań słuchu
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Anestezjologia i intensywna terapia, Pediatria
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Onkologia i hematologia dziecięca, Pediatria, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Otorynolaryngologia dziecięca, Audiologia i foniatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neonatologiczny
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób płuc dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Choroby płuc dzieci, Reumatologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział endokrynologiczny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział niemowlęcy
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział kardiologiczny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Kardiologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neurologiczny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Neurologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Oddział alergologiczny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Alergologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna

Stacja dializ dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Nefrologia dziecięca
Usługi w zakresie dializowania

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Nefrologia dziecięca
Usługi w zakresie dializowania

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Pediatria, Gastroenterologia dziecięca, Toksykologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział nefrologiczny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Nefrologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Izba przyjęć szpitala dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Pediatria
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia dziecięca, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia densytometryczna dla dzieci
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia endoskopii
ul. Prof. Antoniego Gębali 6.., 20-093 Lublin
Gastroenterologia dziecięca
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Kardiologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Prof. Antoniego Gębali 6., 20-093 Lublin
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze


Komentarze
Polityka Prywatności