opiekamedyczna.info

Arkmedic Centrum Medyczne

ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4
00-412 Warszawa
tel. 509 464 996

Dziedzina medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna morska i tropikalna
 • Medycyna sportowa
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia dziecięca
 • Urologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurochirurgia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Seksuologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Specjalność
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Poradnia promocji zdrowia
Funkcje ochrony zdrowia
 • Badania laboratoryjne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna sportowa
 • USG
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Oświata i promocja zdrowia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia fizykoterapii
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Medycyna morska i tropikalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia pediatryczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Chirurgia ogólna, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ręki
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Psychiatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Diabetologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia bólu
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Chirurgia ogólna, Medycyna pracy, Chirurgia dziecięca, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Medycyna morska i tropikalna, Pielęgniarstwo internistyczne, Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Medycyna sportowa, Pediatria, Chirurgia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt szczepień
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szczepienia

Poradnia promocji zdrowia
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności