opiekamedyczna.info

Arkmedic Centrum Medyczne

ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4
00-412 Warszawa
tel. 509 464 996

Dziedzina medyczna
  • Diagnostyka laboratoryjna
  • Rehabilitacja medyczna
  • Choroby wewnętrzne
  • Medycyna morska i tropikalna
  • Medycyna sportowa
  • Pediatria
  • Położnictwo i ginekologia
  • Chirurgia ogólna
  • Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Chirurgia dziecięca
  • Urologia
  • Chirurgia onkologiczna
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Neurochirurgia
  • Okulistyka
  • Otorynolaryngologia
  • Psychiatria
  • Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Seksuologia
  • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Alergologia
  • Diabetologia
  • Endokrynologia
  • Hematologia
  • Kardiologia
  • Medycyna pracy
  • Dermatologia i wenerologia
  • Neurologia
  • Reumatologia
  • Fizjoterapia
  • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • Pielęgniarstwo internistyczne
  • Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Specjalność
  • Punkt pobrań materiałów do badań
  • Pracownia fizykoterapii
  • Pracownia kinezyterapii
  • Pracownia krioterapii
  • Pracownia masażu leczniczego
  • Poradnia chorób tropikalnych
  • Poradnia medycyny sportowej
  • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
  • Poradnia pediatryczna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
  • Poradnia proktologiczna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
  • Poradnia chirurgii ręki
  • Poradnia neurochirurgiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • Poradnia wad postawy
  • Poradnia okulistyczna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
  • Poradnia urologiczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
  • Poradnia leczenia uzależnień
  • Poradnia psychologiczna
  • Poradnia żywieniowa
  • Poradnia chorób wewnętrznych
  • Poradnia alergologiczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
  • Poradnia diabetologiczna
  • Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • Poradnia endokrynologiczna
  • Poradnia hematologiczna
  • Poradnia kardiologiczna
  • Poradnia medycyny pracy
  • Poradnia dermatologiczna
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia leczenia bólu
  • Poradnia reumatologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
  • Pracownia fizjoterapii
  • Pracownia USG
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
  • Punkt szczepień
  • Poradnia promocji zdrowia
Funkcje ochrony zdrowia
  • Badania laboratoryjne
  • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Medycyna sportowa
  • USG
  • Leczenie w domu pacjenta
  • Medycyna pracy
  • Badania kierowców
  • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Szczepienia
  • Oświata i promocja zdrowia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia fizykoterapii
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Medycyna morska i tropikalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia pediatryczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Chirurgia ogólna, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ręki
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Psychiatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Diabetologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia bólu
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Chirurgia ogólna, Medycyna pracy, Chirurgia dziecięca, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Medycyna morska i tropikalna, Pielęgniarstwo internistyczne, Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Medycyna sportowa, Pediatria, Chirurgia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt szczepień
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szczepienia

Poradnia promocji zdrowia
ul. Leona Kruczkowskiego 6/U4, 00-412 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności