opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne NORD CLINIC Biały Kamień

ul. Biały Kamień 3
02-593 Warszawa
tel. 22 126 02 48

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Seksuologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Neurochirurgia
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Medycyna sportowa
 • Położnictwo i ginekologia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Pracownia USG dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Ambulatorium chirurgiczne
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Pracownia USG
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Badania laboratoryjne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG dla dzieci
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Ambulatorium chirurgiczne
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia masażu leczniczego
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia dermatologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Biały Kamień 3, 02-593 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności