opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Fundacji "Zdrowie"

Aleja Dzieci Polskich 17
04-730 Warszawa
tel. 22 672 72 34

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Zdrowie publiczne
 • Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Fizjoterapia
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologopedia
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Ambulatorium ogólne
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców

Poradnia rehabilitacyjna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Ambulatorium ogólne
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia stomatologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Stomatologia dziecięca, Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja, Periodontologia, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia stomatologiczna
ul. Wilhelma Konrada Roentgena 23 lok. 2, 02-781 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Wilhelma Konrada Roentgena 23 lok. 2, 02-781 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia ortodontyczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii stomatologicznej
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia

Zespół rehabilitacji domowej
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta

Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia dermatologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
Aleja Dzieci Polskich 17 04-730 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Ambulatorium ogólne, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Zespół rehabilitacji domowej, Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności