opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Dojlidy

ul. Niedźwiedzia 69
15-531 Białystok
tel. 85 732 52 44

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Położnictwo i ginekologia
 • Onkologia kliniczna
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Kardiologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Kardiologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dermatologia i wenerologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Patomorfologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia urologiczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia onkologiczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia histopatologii
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Szczepienia
 • USG
 • Histopatologia
 • Cytologia
 • Usługi pielęgnacyjne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna, Alergologia, Endokrynologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia urologiczna
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Onkologia kliniczna, Pielęgniarstwo onkologiczne, Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Chirurgia onkologiczna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Alergologia, Endokrynologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Kardiologia dziecięca, Onkologia i hematologia dziecięca
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Urologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, USG

Poradnia dermatologiczna
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Dermatologia i wenerologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia histopatologii
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Patomorfologia
Histopatologia, Cytologia

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacyjne, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności