opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
tel. 32 672 15 32

Dziedzina medyczna
 • Medycyna pracy
 • Neonatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Onkologia kliniczna
 • Medycyna paliatywna
 • Neurologia
 • Alergologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Mikrobiologia
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Patomorfologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna rodzinna
 • Diabetologia
 • Reumatologia
 • Endokrynologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Medycyna sportowa
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Chirurgia onkologiczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pediatria
 • Urologia
 • Choroby płuc
 • Psychiatria
 • Geriatria
 • Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Neurologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia medycyny paliatywnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia endoskopii
 • Zakład patomorfologii
 • Pracownia histopatologii
 • Pracownia RTG
 • Pracownia serologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia USG
 • Pracownia mammografii
 • Punkt szczepień
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia densytometryczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób zakaźnych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Medycyna pracy
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne
 • Endoskopia
 • Diagnostyka patomorfologiczna
 • Histopatologia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Tomografia komputerowa
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Medycyna sportowa
 • Medycyna szkolna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • USG
 • Inne
 • Szczepienia
 • Cytologia
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia onkologiczna
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Diagnostyka laboratoryjna, Mikrobiologia
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Gastroenterologia
Endoskopia

Zakład patomorfologii
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Patomorfologia
Diagnostyka patomorfologiczna

Pracownia histopatologii
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Patomorfologia
Histopatologia

Pracownia RTG
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia serologiczna
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia fizjoterapii
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Onkologia kliniczna, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia diabetologiczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Diabetologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia reumatologiczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Endokrynologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia okulistyczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia neurologiczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna sportowa

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 18, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 49, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Oświatowa 55, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Wojska Polskiego 55, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Józefa Piłsudskiego 117, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Zarzecze 2, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. 11 Listopada 22, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 21, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Henryka Sienkiewicza 60, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Wojska Polskiego 55, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Ignacego Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Henryka Sienkiewicza 60, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Macieja Rataja 7, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Macieja Rataja 30, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Macieja Rataja 29, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Macieja Rataja 29a, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Usługi pielęgnacyjne, Zdrowie matki i dziecka, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia okulistyczna
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia mammografii
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia okulistyczna
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Otorynolaryngologia, Alergologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Neonatologia, Neurologia, Okulistyka, Pediatria, Położnictwo i ginekologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia preluksacyjna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Dermatologia i wenerologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia wad postawy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia RTG
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia densytometryczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Diagnostyka laboratoryjna, Mikrobiologia
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Patomorfologia
Cytologia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Patomorfologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Pediatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Pediatria, Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Usługi pielęgnacyjne, Zdrowie matki i dziecka, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia neurologiczna
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Psychiatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Alergologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia geriatryczna
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Medycyna pracy, Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy, Medycyna pracy

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia fizjoterapii
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Usługi pielęgnacyjne, Zdrowie matki i dziecka, Pozostała opieka ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Józefa Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia densytometryczna, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia histopatologii, Pracownia mammografii, Pracownia RTG, Pracownia serologiczna, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Zakład patomorfologii
Komentarze
Polityka Prywatności