opiekamedyczna.info

Aos

ul. Filtrowa 29 b
87-100 Toruń
tel. 56 623 56 05

Dziedzina medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby płuc
 • Alergologia
 • Nefrologia
 • Seksuologia
 • Patomorfologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Psychiatria
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Urologia
 • Okulistyka
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna pracy
Specjalność
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia okulistyczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • USG
 • Medycyna pracy

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Patomorfologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Filtrowa 29b, 87-100 Toruń
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Filtrowa 29b, 87-100 Toruń
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Kardiologia, Endokrynologia, Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Endokrynologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Endokrynologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia okulistyczna
ul. Filtrowa 29 b, 87-100 Toruń
Okulistyka, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy


Komentarze
Polityka Prywatności