opiekamedyczna.info

Centrum Dializa - Opieka Specjalistyczna

ul. Jabłoniowa 27
41-200 Sosnowiec
tel. 32 363 52 55

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna pracy
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Neonatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby zakaźne
 • Choroby płuc
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Patomorfologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Hematologia
 • Nefrologia
 • Kardiochirurgia
Specjalność
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia psychologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia badań słuchu
 • Ambulatorium ogólne
 • Zakład patomorfologii
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Pracownia fizjoterapii
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia leczenia bólu
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Leczenie stomatologiczne
 • Tomografia komputerowa
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Szczepienia
 • Pozostałe
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Diagnostyka patomorfologiczna
 • Endoskopia
 • Inne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Rehabilitacja dzienna

Poradnia alergologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Poradnia medycyny pracy
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze, Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia diabetologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia endokrynologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia kardiologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia reumatologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobroń
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Prosta 3, 98-113 Buczek
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Rynek Kościuszki 11, 98-170 Widawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
17, 98-106 Wodzierady
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Szkoła rodzenia
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Położnictwo i ginekologia
Zdrowie matki i dziecka, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Choroby zakaźne, Choroby płuc
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia dziecięca
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Okulistyka
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Otorynolaryngologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia urologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia psychologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia badań słuchu
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia ogólna, Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Urologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Szczepienia

Ambulatorium ogólne
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Rentgenodiagnostyka

Zakład patomorfologii
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Patomorfologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Diagnostyka patomorfologiczna

Pracownia endoskopii
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Kardiologia
USG, Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Kardiologia
Inne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia leczenia bólu
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo zachowawcze
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Choroby zakaźne, Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia hematologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Warszawska 62a, 98-100 Łask
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności