opiekamedyczna.info

Ambulatoryjne Leczenie Uzdrowiskowe

ul. Zdrojowa 17
87-720 Ciechocinek
tel. 54 283 56 91, 797 003 605

Dziedzina medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Fizjoterapia
 • Choroby wewnętrzne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Reumatologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Audiologia i foniatria
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Psychiatria
 • Geriatria
 • Psychologia kliniczna
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Pracownia balneoterapii
 • Poradnia uzdrowiskowa
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia neurologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Środki wspomagania słuchu

Pracownia balneoterapii
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Balneologia i medycyna fizykalna, Fizjoterapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia uzdrowiskowa
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Balneologia i medycyna fizykalna, Choroby wewnętrzne, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Audiologia i foniatria, Neurologia, Otorynolaryngologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychogeriatryczna
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Psychiatria, Geriatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia logopedyczna
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Rehabilitacja medyczna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Audiologia i foniatria
Rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Psychologia kliniczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia antynikotynowa
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Psychologia kliniczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia audiologiczna
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Audiologia i foniatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne, Oświata i promocja zdrowia, Środki wspomagania słuchu

Poradnia foniatryczna
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Audiologia i foniatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Środki wspomagania słuchu

Poradnia neurologiczna
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Neurologia, Rehabilitacja medyczna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychogeriatryczna
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
Psychiatria, Geriatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności