opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
tel. 32 233 41 12

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna pracy
 • Urologia
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Oddział dzienny psychogeriatryczny
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Położnictwo i ginekologia, Gastroenterologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział dzienny psychogeriatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności