opiekamedyczna.info

ALDEMED Centrum Medyczne Poradnie i Diagnostyka Centrala

ul. Aleja Niepodległości 1
65-048 Zielona Góra
tel. 68 353 06 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna pracy
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Neurologopedia
 • Surdologopedia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna sportowa
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
 • Choroby zakaźne
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Nefrologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna sportowa
 • Szczepienia
 • Endoskopia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia chorób naczyń
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia ginekologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Reumatologia, Położnictwo i ginekologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Neurologopedia, Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia medycyny sportowej
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Psychiatria, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Punkt szczepień
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Medycyna pracy, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy

Pracownia endoskopii
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Chirurgia ogólna
Endoskopia

Poradnia alergologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności