opiekamedyczna.info

ALDEMED Centrum Medyczne Poradnie i Diagnostyka Filia Zastal

ul. Towarowa 20
65-114 Zielona Góra
tel. 68 353 06 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna pracy
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Reumatologia
 • Otorynolaryngologia
 • Choroby zakaźne
 • Onkologia kliniczna
 • Diabetologia
 • Neurochirurgia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Medycyna sportowa
 • Neurologopedia
 • Surdologopedia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Gastroenterologia
 • Psychiatria
Specjalność
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia reumatologiczna
 • Ambulatorium ogólne
 • Ambulatorium chirurgiczne
 • Ambulatorium stomatologiczne
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia USG
 • Pracownia mammografii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diagnostyka obrazowa
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Leczenie stomatologiczne
 • Medycyna sportowa
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Endoskopia
 • Pozostałe

Punkt szczepień
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia chorób naczyń
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia, Reumatologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Rentgenodiagnostyka

Poradnia kardiologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia urologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Medycyna sportowa, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Medycyna sportowa, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia logopedyczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Neurologopedia, Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia endoskopii
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Gastroenterologia
Endoskopia

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Endoskopia

Poradnia psychologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Ambulatorium ogólne
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Choroby wewnętrzne
Pozostałe

Ambulatorium chirurgiczne
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe

Ambulatorium stomatologiczne
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Pozostałe

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Medycyna rodzinna, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Choroby wewnętrzne, Medycyna pracy, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy

Pracownia USG
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Położnictwo i ginekologia
USG

Pracownia mammografii
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka


Komentarze
Polityka Prywatności