opiekamedyczna.info

ALDEMED Centrum Medyczne Filia Śląskie

ul. Aleja Niepodległości 1
65-048 Zielona Góra
tel. 68 353 06 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Neurologia
 • Diabetologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurologopedia
 • Psychiatria
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Surdologopedia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Pracownia masażu leczniczego
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Szczepienia
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe, Usługi pielęgnacyjne

Punkt szczepień
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Medycyna rodzinna, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Neurologia, Diabetologia, Rehabilitacja medyczna, Neurologopedia, Psychiatria
Pozostałe

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Poradnia dermatologiczna
ul. Aleja Niepodległości 5D, 65-048 Zielona Góra
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Neurologopedia, Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia masażu leczniczego
ul. Osiedle Śląskie 5D, 65-048 Zielona Góra
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta


Komentarze
Polityka Prywatności