opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "Alcor"

ul. Żegańska 21/23
04-713 Warszawa
tel. 22 813 89 99

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Geriatria
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Psychiatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
 • Endokrynologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia naczyniowa
 • Medycyna sportowa
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Szczepienia

Poradnia diabetologiczna
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Diabetologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Geriatria
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Kardiologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Neurologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Seksuologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Diabetologia, Geriatria, Otorynolaryngologia dziecięca, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Chirurgia ogólna, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Kardiologia, Choroby wewnętrzne, Pediatria, Anestezjologia i intensywna terapia, Pielęgniarstwo pediatryczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Pediatria
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa
Medycyna sportowa
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności