opiekamedyczna.info

Ambulatorium i Diagnostyka

ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 353 02 00

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Okulistyka
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Choroby płuc
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Patomorfologia
 • Neonatologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Audiologia i foniatria
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Chirurgia dziecięca
 • Urologia
 • Medycyna sportowa
 • Pediatria
 • Alergologia
 • Hematologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia hepatologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia USG
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Zakład patomorfologii
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia onkologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Inne
 • USG
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe
 • Diagnostyka patomorfologiczna
 • Endoskopia
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna sportowa
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia hepatologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Otorynolaryngologia
Inne

Pracownia USG
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Położnictwo i ginekologia
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Poradnia endokrynologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Okulistyka
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Okulistyka
Inne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33, 78-100 Kołobrzeg
Choroby płuc
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Neurologia
Inne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakład patomorfologii
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Patomorfologia
Diagnostyka patomorfologiczna

Pracownia endoskopii
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Poradnia neonatologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Położnictwo i ginekologia
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia wad postawy
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Chirurgia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny sportowej
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia pediatryczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia alergologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia hematologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności