opiekamedyczna.info

Ambulatorium SPSK - 2

al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 00

Dziedzina medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neonatologia
 • Kardiochirurgia
 • Genetyka kliniczna
 • Medycyna nuklearna
 • Kardiologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Urologia
 • Neurologia
 • Alergologia
 • Onkologia kliniczna
 • Ginekologia onkologiczna
 • Okulistyka
 • Nefrologia
Specjalność
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia wad serca
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia zeza
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Leczenie w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia neonatologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia kardiochirurgiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia genetyczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Genetyka kliniczna, Medycyna nuklearna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia wad serca
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia transplantologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia kardiologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia anestezjologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia alergologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia patologii ciąży
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia onkologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia neurologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia onkologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Nefrologia
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia patologii ciąży
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia nefrologiczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia leczenia zeza
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności