opiekamedyczna.info

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - szpital

ul. Szpitalna 2.
08-530 Dęblin
tel. 26 151 85 12

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia ogólna
 • Otorynolaryngologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna ratunkowa
 • Farmakologia kliniczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Izba przyjęć szpitala
 • Blok operacyjny
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Diagnostyka obrazowa

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
USG

Pracownia RTG
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Izba przyjęć szpitala
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Medycyna ratunkowa
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

Blok operacyjny
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa


Komentarze
Polityka Prywatności