opiekamedyczna.info

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ambulatorium

ul. Szpitalna 2..
08-530 Dęblin
tel. 26 151 85 30

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Kardiologia
 • Diabetologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Medycyna transportu
Specjalność
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Ambulatorium ogólne
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia badań słuchu
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Endoskopia

Pracownia fizjoterapii
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia pediatryczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Ambulatorium ogólne
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Pozytonowa tomografia emisyjna

Poradnia diabetologiczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia endoskopii
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Gastroenterologia
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Neurologia
Pozytonowa tomografia emisyjna

Pracownia badań słuchu
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Otorynolaryngologia
Pozytonowa tomografia emisyjna

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Medycyna transportu

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 2.., 08-530 Dęblin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Komentarze
Polityka Prywatności