opiekamedyczna.info

Canformed

ul. Kozacka 11/6
87-100 Toruń
tel. 883 998 681

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Onkologia kliniczna
 • Pediatria
 • Psychiatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Otorynolaryngologia
 • Immunologia kliniczna
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Medycyna paliatywna
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychosomatyczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia immunologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny paliatywnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia bólu
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia onkologiczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychosomatyczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna dla dzieci
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Immunologia kliniczna, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń
Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności