opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "ALMED"

ul. Kościuszki 27 C,D,E,F
42-300 Myszków
tel. 34 315 70 20

Dziedzina medyczna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Neurologia
 • Urologia
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Angiologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Medycyna rodzinna
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Choroby płuc
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Medycyna pracy
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia RTG
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt szczepień
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Medycyna szkolna
 • Leczenie stomatologiczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Okulistyka, Endokrynologia, Hematologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Urologia, Położnictwo i ginekologia, Angiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia RTG
ul. Kościuszki 27 C, D, E, 42-300 Myszków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia alergologiczna
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Kościuszki 27 C D E F, 42-300 Myszków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Kościuszki 27 c,d,e,f, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Sikorskiego 20 A, 42-300 Myszków
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. 11 Listopada 19, 42-300 Myszków
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Leśna 1, 42-300 Myszków
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia ginekologiczna
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Kościuszki 27 C,D,E,F, 42-300 Myszków
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy


Komentarze
Polityka Prywatności