opiekamedyczna.info

Lekarze Z Radości

ul. Patriotów 207
04-858 Warszawa
tel. 508 904 736

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Psychiatria
 • Diabetologia
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Epidemiologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Okulistyka
 • Chirurgia ogólna
 • Gastroenterologia
 • Seksuologia
 • Otorynolaryngologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Neurologia
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia diabetologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia foniatryczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neurologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inne
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia kardiologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Pielęgniarstwo zachowawcze, Epidemiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Inne, Szczepienia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia okulistyczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna dla dzieci
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna dla dzieci
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Patriotów 207, 04-858 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności