opiekamedyczna.info

Centra Medyczne Medyceusz Herlinga-Grudzińskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61
91-498 Łódź
tel. 42 657 41 25, 42 613 69 55

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Zdrowie publiczne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Alergologia
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia mammografii
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia hydroterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Pracownia USG
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia alergologiczna
 • Pracownia RTG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Rentgenodiagnostyka
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Szczepienia
 • Inne
 • Badania laboratoryjne
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • USG

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia mammografii
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia fizykoterapii
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia kinezyterapii
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia masażu leczniczego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia hydroterapii
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia krioterapii
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Pozostała opieka ambulatoryjna, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Wyjazdowa pomoc lekarska

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Medycyna rodzinna, Pediatria
Pozostałe, Pozostała opieka ambulatoryjna, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Leczenie w domu pacjenta, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Wyjazdowa pomoc lekarska

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Medycyna rodzinna, Pediatria, Choroby wewnętrzne
Pozostałe, Pozostała opieka ambulatoryjna, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Leczenie w domu pacjenta, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Wyjazdowa pomoc lekarska

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w domu pacjenta, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe

Punkt szczepień
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Choroby wewnętrzne, Pediatria, Medycyna rodzinna, Zdrowie publiczne
Szczepienia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Pediatria
Pozostała opieka ambulatoryjna, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Leczenie w domu pacjenta, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska, Inne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Medycyna rodzinna, Pediatria, Choroby wewnętrzne
Inne, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Urologia, Urologia dziecięca
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Kardiologia, Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurologiczna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia dermatologiczna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Dermatologia i wenerologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Otorynolaryngologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Okulistyka
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia RTG
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka


Komentarze
Polityka Prywatności