opiekamedyczna.info

Centra Medyczne MEDYCEUSZ-Bazarowa

ul. Bazarowa 9
91-053 Łódź
tel. 42 613 69 80, 42 613 69 00

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Psychiatria
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Zdrowie publiczne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna pracy
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Diabetologia
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Gastroenterologia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia preluksacyjna
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia krioterapii
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Punkt szczepień
 • Pracownia RTG
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia urodynamiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia osteoporozy
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia mammografii
 • Pracownia densytometryczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia diabetologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia hydroterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna szkolna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Inne
 • Endoskopia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • USG
 • Szczepienia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Badania laboratoryjne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Rezonans magnetyczny
 • Diagnostyka obrazowa
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Tomografia komputerowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe

Poradnia kardiologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Konstantego Ciołkowskiego 11a, 93-510 Łódź
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Antoniego Mackiewicza 9, 91-349 Łódź
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. św. Franciszka z Asyżu 53, 93-479 Łódź
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Pojezierska 10, 91-322 Łódź
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Wróbla 5, 91-050 Łódź
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Kuźnicka 12, 93-459 Łódź
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Gdyńska 3, 91-349 Łódź
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Pediatria
Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Choroby wewnętrzne, Pediatria, Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze, Inne, Pozostałe

Poradnia preluksacyjna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia endoskopii
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Pracownia krioterapii
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Obornicka 11/13, 91-039 Łódź
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia neurologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia reumatologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia okulistyczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia USG
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia urologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Punkt szczepień
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Zdrowie publiczne
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Choroby wewnętrzne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia RTG
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Diagnostyka laboratoryjna
Inne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Medycyna rodzinna
Medycyna szkolna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne

Pracownia urodynamiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Urologia
Inne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Choroby wewnętrzne, Pediatria, Diabetologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Reumatologia, Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Pracownia mammografii
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Rentgenodiagnostyka, Inne

Pracownia densytometryczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Alergologia, Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Dermatologia i wenerologia, Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Choroby płuc, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Gastroenterologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Choroby wewnętrzne
Leczenie w domu pacjenta

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia diabetologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Diabetologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia fizjoterapii
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia fizykoterapii
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia kinezyterapii
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia hydroterapii
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia masażu leczniczego
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Pediatria
Pozostałe usługi pomocnicze, Inne, Pozostałe

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia alergologiczna
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia densytometryczna, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia hydroterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia krioterapii, Pracownia mammografii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia rezonansu magnetycznego, Pracownia RTG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia urodynamiczna, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Zespół leczenia środowiskowego (domowego), Zespół rehabilitacji domowej, Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Komentarze
Polityka Prywatności