opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Goldenmed

ul. Odkryta 4
03-140 Warszawa
tel. 509 970 805

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Położnictwo i ginekologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Epidemiologia
 • Zdrowie publiczne
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Medycyna pracy
 • Neurologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Nefrologia dziecięca
 • Urologia dziecięca
 • Neonatologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Kardiologia dziecięca
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Periodontologia
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia USG
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia psychologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia USG dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Pracownia RTG
 • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
 • Pracownia fizjoterapii dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia fizykoterapii dla dzieci
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia kinezyterapii dla dzieci
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia krioterapii dla dzieci
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia masażu leczniczego dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia leczenia zeza dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia wenerologiczna dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • USG
 • Inne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Cytologia
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Szczepienia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie stomatologiczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia ogólna, Chirurgia dziecięca, Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Położnictwo i ginekologia, Diagnostyka laboratoryjna, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Badania laboratoryjne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia USG
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Endokrynologia, Gastroenterologia, Kardiologia
USG

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Inne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Punkt szczepień
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Epidemiologia, Medycyna rodzinna, Zdrowie publiczne
Zapobieganie chorobom zakaźnym, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Medycyna rodzinna, Epidemiologia, Zdrowie publiczne
Zapobieganie chorobom zakaźnym, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Cytologia, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia laktacyjna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Zdrowie matki i dziecka

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
USG, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Inne

Pracownia USG dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia dziecięca, Gastroenterologia dziecięca, Nefrologia dziecięca, Urologia dziecięca, Neurologia dziecięca, Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Pediatria
Zapobieganie chorobom zakaźnym, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Kardiologia
Inne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Epidemiologia
Szczepienia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Epidemiologia
Szczepienia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Pracownia RTG
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Inne

Pracownia fizjoterapii dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizykoterapii
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Zdrowie publiczne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ręki
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Nefrologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Cytologia, Zdrowie matki i dziecka

Pracownia fizjoterapii
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Cytologia

Poradnia okulistyczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna dla dzieci
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia kardiologiczna, Poradnia laktacyjna, Poradnia leczenia zeza, Poradnia leczenia zeza dla dzieci, Poradnia logopedyczna, Poradnia logopedyczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia proktologiczna, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia wenerologiczna, Poradnia wenerologiczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizjoterapii dla dzieci, Pracownia fizykoterapii, Pracownia fizykoterapii dla dzieci, Pracownia kinezyterapii, Pracownia kinezyterapii dla dzieci, Pracownia krioterapii, Pracownia krioterapii dla dzieci, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia masażu leczniczego dla dzieci, Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia USG dla dzieci, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności