opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy

ul. Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
tel. 52 370 94 00

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Chirurgia ogólna
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Gastroenterologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna pracy
 • Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurologia
 • Perinatologia
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Neonatologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Medycyna rodzinna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Fizjoterapia
 • Alergologia
 • Audiologia i foniatria
 • Genetyka kliniczna
Specjalność
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia laktacyjna
 • Ambulatorium ogólne
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Szkoła rodzenia
 • Pracownia RTG
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownia hemodynamiki
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia genetyczna
 • Pracownia elektrofizjologii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Tomografia komputerowa
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna pracy
 • Inne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja dzienna
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Endoskopia
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Angiografia
 • Okulary i pozostałe produkty optyczne

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Pielęgniarstwo zachowawcze
Tomografia komputerowa

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne, Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Kardiologia, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia medycyny pracy
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Medycyna pracy, Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
Medycyna pracy

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Kardiologia, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Inne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Neurologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia
Inne

Pracownia USG
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Perinatologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia laktacyjna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Neonatologia, Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka

Ambulatorium ogólne
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Okulistyka, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Urologia, Chirurgia onkologiczna, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia żywieniowa
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia anestezjologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Gastroenterologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Endoskopia

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Poradnia neurologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Neurologia, Pielęgniarstwo neurologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Pielęgniarstwo zachowawcze
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne, Zdrowie matki i dziecka, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia neonatologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Neonatologia, Pielęgniarstwo neonatologiczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne, Usługi pielęgnacyjne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Zdrowie matki i dziecka

Pracownia endoskopii
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Endoskopia

Pracownia RTG
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia fizjoterapii
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Kardiologia, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Inne

Poradnia alergologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Alergologia, Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia logopedyczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia hemodynamiki
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Angiografia

Poradnia okulistyczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Okulary i pozostałe produkty optyczne

Poradnia genetyczna
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia elektrofizjologii
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Kardiologia, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Inne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności