opiekamedyczna.info

Centrum Innowacyjnych Terapii Sp. z o.o. Oddział Konstancin Jeziorna

ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 604 101 560

Dziedzina medyczna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Onkologia kliniczna
 • Medycyna rodzinna
 • Urologia
 • Nefrologia
 • Psychiatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Hipertensjologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Rehabilitacja medyczna
 • Ginekologia onkologiczna
 • Otorynolaryngologia
 • Choroby płuc
 • Dermatologia i wenerologia
Specjalność
 • Punkt pobrań krwi
 • Pracownia USG
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Punkt szczepień
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia dermatologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia elektrofizjologii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Inne

Punkt pobrań krwi
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia onkologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia urologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Szczepienia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia alergologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia elektrofizjologii
ul. Kazimierza Pułaskiego 20/B, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne


Komentarze
Polityka Prywatności