opiekamedyczna.info

Advita Medycyna Zintegrowana

ul. Wspólna 1/5
85-184 Bydgoszcz
tel. 52 554 50 13

Dziedzina medyczna
  • Choroby wewnętrzne
  • Neurologia
  • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Psychologia kliniczna
Specjalność
  • Poradnia chorób wewnętrznych
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia żywieniowa
  • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Wspólna 1/5, 85-184 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wspólna 1/5, 85-184 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Wspólna 1/5, 85-184 Bydgoszcz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Wspólna 1/5, 85-184 Bydgoszcz
Psychologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności