opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne DP MED

ul. Modlińska 49
05-110 Jabłonna
tel. 22 292 98 00

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby płuc
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Fizjoterapia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
 • Okulistyka
 • Chirurgia naczyniowa
 • Psychologia kliniczna
 • Seksuologia
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Alergologia
 • Medycyna pracy
 • Położnictwo i ginekologia
 • Otorynolaryngologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Modlińska 49., 05-110 Jabłonna
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Pielęgniarstwo internistyczne, Pielęgniarstwo pediatryczne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pediatria, Pielęgniarstwo pediatryczne
Szczepienia

Poradnia wenerologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia dermatologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Modlińska 49., 05-110 Jabłonna
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Modlińska 49., 05-110 Jabłonna
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo pediatryczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia pediatryczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności