opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne

ul. Rynkowa 63.
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 816 39 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna pracy
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Reumatologia
 • Medycyna rodzinna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Neurologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Psychologia kliniczna
 • Psychiatria
 • Protetyka stomatologiczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby zakaźne
 • Neonatologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurologopedia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Hematologia
 • Medycyna paliatywna
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Punkt szczepień
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Funkcje ochrony zdrowia
 • Medycyna pracy
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Szczepienia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Inne

Poradnia medycyny pracy
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia okulistyczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia RTG
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia reumatologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Medycyna rodzinna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia osteoporozy
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Usługi pielęgnacyjne, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Punkt szczepień
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Psychologia kliniczna, Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Protetyka stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia diabetologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Gastroenterologia, Okulistyka, Dermatologia i wenerologia, Otorynolaryngologia, Reumatologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Alergologia, Neurologia, Choroby płuc, Audiologia i foniatria, Chirurgia dziecięca, Choroby wewnętrzne, Chirurgia klatki piersiowej, Choroby zakaźne, Diagnostyka laboratoryjna, Neurologopedia, Neonatologia, Medycyna rodzinna, Onkologia kliniczna, Położnictwo i ginekologia, Rehabilitacja medyczna, Urologia, Chirurgia onkologiczna, Diabetologia, Endokrynologia, Geriatria, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Kardiologia dziecięca, Kardiologia, Medycyna paliatywna, Nefrologia, Neurologia dziecięca, Onkologia i hematologia dziecięca, Otorynolaryngologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Kardiologia
Inne

Pracownia USG
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia okulistyczna
ul. Rynkowa 63., 62-081 Przeźmierowo
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia proktologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia fizjoterapii, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności