opiekamedyczna.info

Cenrtum Medyczne

ul. Stefana Żeromskiego 1
62-030 Luboń
tel. 61 813 92 23

Dziedzina medyczna
 • Urologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Reumatologia
 • Medycyna pracy
 • Chirurgia naczyniowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby płuc
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurologopedia
 • Neonatologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Specjalność
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Pracownia USG
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt szczepień
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • USG
 • Badania laboratoryjne
 • Szczepienia

Poradnia urologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Otorynolaryngologia, Medycyna rodzinna, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Okulistyka, Chirurgia naczyniowa, Reumatologia, Dermatologia i wenerologia, Alergologia, Neurologia, Choroby płuc, Audiologia i foniatria, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Diagnostyka laboratoryjna, Neurologopedia, Neonatologia, Onkologia kliniczna, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia onkologiczna, Diabetologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Nefrologia, Neurologia dziecięca, Onkologia i hematologia dziecięca, Otorynolaryngologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia osteoporozy
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt szczepień
ul. Stefana Żeromskiego 1, 62-030 Luboń
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szczepienia


Komentarze
Polityka Prywatności