opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Fcm Zdrowie Katowice

ul. Młyńska 23
40-098 Katowice
tel. 781 999 334

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pediatria
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Nefrologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Alergologia
 • Hematologia
 • Diabetologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Angiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Kardiologia
 • Choroby płuc
 • Onkologia kliniczna
 • Endokrynologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Reumatologia
 • Gastroenterologia
 • Urologia
Specjalność
 • Punkt szczepień
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Badania kierowców
 • Medycyna pracy
 • Inne

Punkt szczepień
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Szczepienia

Poradnia wad postawy
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizykoterapii
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne

Poradnia leczenia nerwic
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia stomatologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Medycyna rodzinna
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia diabetologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Medycyna pracy
Badania kierowców, Medycyna pracy

Poradnia neurologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Angiologia, Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiologia
Inne


Komentarze
Polityka Prywatności