opiekamedyczna.info

Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wspólna 34
33-100 Tarnów
tel. 795 999 090

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Neurologia
 • Endokrynologia
 • Chirurgia ogólna
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne
 • Hematologia
 • Chirurgia naczyniowa
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Pracownia USG
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Choroby wewnętrzne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia hematologiczna
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Wspólna 34, 33-100 Tarnów
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności