opiekamedyczna.info

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie – lecznictwo szpitalne

ul. Skarbowa 1
31-121 Kraków
tel. 12 687 63 30

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Hematologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Geriatria
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział udarowy
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział neurologiczny
 • Izba przyjęć szpitala
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Pracownia endoskopii
 • Oddział geriatryczny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Inne
 • Pozostałe
 • Produkty lecznicze
 • Endoskopia
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział alergologiczny
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Alergologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział udarowy
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Alergologia, Choroby płuc
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział gastroenterologiczny
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Kardiologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Choroby wewnętrzne, Alergologia, Choroby płuc, Hematologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Choroby płuc, Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Endokrynologia, Geriatria, Choroby płuc
Leczenie stacjonarne

Oddział kardiologiczny
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Kardiologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Izba przyjęć szpitala
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Pozostałe

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Pracownia endoskopii
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Gastroenterologia
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Neurologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział geriatryczny
ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
Geriatria, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności