opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Stefana Żeromskiego 2
98-300 Wieluń
tel. 43 841 10 01

Dziedzina medyczna
 • Choroby płuc
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna pracy
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Urologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Medycyna sportowa
 • Nefrologia
 • Diabetologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Fizjoterapia
Specjalność
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia endoskopii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Medycyna sportowa
 • Rentgenodiagnostyka
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rezonans magnetyczny
 • Endoskopia

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Pracownia RTG
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia nefrologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia masażu leczniczego
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Pracownia endoskopii
ul. Stefana Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń
Gastroenterologia
Endoskopia


Komentarze
Polityka Prywatności