opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

ul. Aleja Legionów 10
41-902 Bytom
tel. 32 281 02 71

Dziedzina medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Okulistyka
 • Urologia
 • Nefrologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Medycyna pracy
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Choroby wewnętrzne
 • Psychiatria
 • Neurochirurgia
 • Kardiologia
 • Choroby płuc
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Mikrobiologia
 • Hematologia
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Patomorfologia
Specjalność
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia endoskopii
 • Stacja dializ
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Pracownia mammografii
 • Pracownia USG
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Pracownia RTG
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia histopatologii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Badania laboratoryjne
 • Angiografia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Endoskopia
 • Usługi w zakresie dializowania
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • USG
 • Tomografia komputerowa
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Rezonans magnetyczny
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Histopatologia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Angiografia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Urologia
Endoskopia

Stacja dializ
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia mammografii
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Pracownia USG
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Tomografia komputerowa

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Tomografia komputerowa

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Dermatologia i wenerologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Chirurgia naczyniowa
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia żywieniowa
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia anestezjologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Psychiatria
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Angiografia

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna, Mikrobiologia
Badania laboratoryjne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Neurochirurgia, Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna, Hematologia
Badania laboratoryjne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna, Transfuzjologia kliniczna
Badania laboratoryjne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Pracownia badań słuchu
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Neurologia, Neurochirurgia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia histopatologii
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Patomorfologia
Histopatologia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Mikrobiologia
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności