opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Myśliborska 44
03-185 Warszawa
tel. 22 300 46 45

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Seksuologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Endokrynologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inne
 • Badania laboratoryjne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Psychologia kliniczna, Seksuologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Psychiatria
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Psychiatria
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Psychiatria, Pielęgniarstwo psychiatryczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna, Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Endokrynologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Myśliborska 44, 03-185 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne


Komentarze
Polityka Prywatności