opiekamedyczna.info

Dział Gabinetów Specjalistycznych (poradnie)

ul. Okopowa 3
20-022 Lublin
tel. 81 528 75 93

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Chirurgia plastyczna
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Choroby zakaźne
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Chirurgia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Diabetologia
 • Zdrowie publiczne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Nefrologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Seksuologia
 • Neurochirurgia
 • Hematologia
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia hematologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Badania laboratoryjne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Chirurgia ogólna, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Kardiologia, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Chirurgia naczyniowa, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Choroby płuc, Alergologia, Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Chirurgia plastyczna, Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności