opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Cedrowa 27/U4
80-126 Gdańsk
tel. 509 776 677

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiologia
 • Diabetologia
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Medycyna sportowa
 • Medycyna pracy
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Medycyna pracy

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Cedrowa 27/U4, 80-126 Gdańsk
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności