opiekamedyczna.info

Szpital Pediatryczny

ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Diabetologia
 • Neonatologia
 • Genetyka kliniczna
 • Choroby zakaźne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia dziecięca
 • Kardiochirurgia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Nefrologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Kardiologia dziecięca
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Epidemiologia
 • Urologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurochirurgia
 • Transplantologia kliniczna
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Onkologia kliniczna
 • Hematologia
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Gastroenterologia
 • Neurologia dziecięca
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
 • Oddział alergologiczny dla dzieci
 • Pracownia RTG
 • Blok operacyjny
 • Pracownia endoskopii dla dzieci
 • Pracownia endoskopii
 • Stacja dializ dla dzieci
 • Bank krwi
 • Pracownia hemodynamiki dla dzieci
 • Pracownia elektrofizjologii dla dzieci
 • Pracownia genetyczna
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Szkoła rodzenia
 • Dział higieny i epidemiologii
 • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
 • Oddział kardiologiczny dla dzieci
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
 • Oddział neonatologiczny
 • Pracownia rezonansu magnetycznego dla dzieci
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Sala porodowa
 • Izba przyjęć szpitala
 • Izba przyjęć szpitala dla dzieci
 • Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci
 • Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
 • Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
 • Oddział endokrynologiczny dla dzieci
 • Oddział neurologiczny dla dzieci
 • Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
 • Oddział nefrologiczny dla dzieci
 • Oddział hematologiczny dla dzieci
 • Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
 • Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • Endoskopia
 • Usługi w zakresie dializowania
 • Badania laboratoryjne
 • Angiografia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Nadzór epidemiologiczny
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Pozostałe

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Alergologia, Choroby płuc, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Diabetologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Diabetologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział pediatryczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neonatologia, Pediatria, Genetyka kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neonatologia, Genetyka kliniczna, Pediatria
Leczenie stacjonarne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neonatologia, Pediatria, Genetyka kliniczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Choroby zakaźne, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Choroby zakaźne, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział alergologiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Alergologia, Choroby płuc, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia RTG
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Rentgenodiagnostyka, Inne

Blok operacyjny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Chirurgia dziecięca, Kardiochirurgia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia endoskopii dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Pracownia endoskopii
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna, Chirurgia ogólna, Anestezjologia i intensywna terapia
Endoskopia

Stacja dializ dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania

Bank krwi
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia hemodynamiki dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiologia dziecięca
Rentgenodiagnostyka, Angiografia

Pracownia elektrofizjologii dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiologia dziecięca
Rentgenodiagnostyka

Pracownia genetyczna
ul. Adolfa Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa
Genetyka kliniczna, Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Szkoła rodzenia
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Położnictwo i ginekologia
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Dział higieny i epidemiologii
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Choroby zakaźne, Epidemiologia
Nadzór epidemiologiczny, Zapobieganie chorobom zakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Chirurgia dziecięca, Pediatria, Urologia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Chirurgia dziecięca, Pediatria, Urologia dziecięca
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział kardiologiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Kardiologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Kardiologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurochirurgia, Chirurgia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neurochirurgia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neonatologiczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neonatologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neonatologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Transplantologia kliniczna, Onkologia i hematologia dziecięca, Transfuzjologia kliniczna, Onkologia kliniczna, Hematologia
Leczenie stacjonarne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Transplantologia kliniczna, Onkologia i hematologia dziecięca, Transfuzjologia kliniczna, Hematologia, Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne

Pracownia rezonansu magnetycznego dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna, Ginekologia onkologiczna, Endokrynologia, Urologia, Neonatologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Urologia, Endokrynologia, Chirurgia ogólna, Ginekologia onkologiczna, Neonatologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Blok operacyjny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna, Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Sala porodowa
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Anestezjologia i intensywna terapia, Neonatologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Izba przyjęć szpitala
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Izba przyjęć szpitala dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży, Pediatria
Leczenie stacjonarne

Izba przyjęć szpitala dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Pediatria, Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie stacjonarne

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Gastroenterologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Gastroenterologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Kardiochirurgia, Chirurgia dziecięca, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Kardiochirurgia, Chirurgia dziecięca, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział endokrynologiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Endokrynologia, Diabetologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Endokrynologia, Diabetologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neurologiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neurologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neurologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie stacjonarne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział nefrologiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Nefrologia, Neonatologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Nefrologia, Neonatologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział hematologiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca, Pediatria, Transfuzjologia kliniczna, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca, Pediatria, Transplantologia kliniczna, Transfuzjologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”


Komentarze
Polityka Prywatności