opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne

ul. Zgierska 2/8
91-002 Łódź
tel. 42 663 54 14

Dziedzina medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Okulistyka
 • Kardiochirurgia
 • Pediatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Alergologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gastroenterologia
Specjalność
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia okulistyczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Choroby wewnętrzne, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności