opiekamedyczna.info

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
tel. 22 280 97 75

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna sportowa
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Alergologia
 • Fizjoterapia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia alergologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia rehabilitacyjna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna sportowa
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności